Střelecký manuál

Následující studie představuje první „manuál“ vzešlý z Projektu Wallhausen redivivus. Čtenáři v něm budou seznámeni s výcvikem mušketýrů – a to tak, jak ho popsal Johann Jacobi von Wallhausen ve svém díle Kriegskunst zu Fuss, tedy Válečném umění pro pěchotu. Způsob střelby na současných bitvách či jiných historických akcích, které představují návštěvníkům období třicetileté války, je totiž ve většině případů poněkud odlišný od střelby, která byla používána v armádách 17. století ovlivněných holandskou vojenskou revolucí. V rámci našeho projektu bychom se rádi časem přiblížili dobovému vzoru.

 

Materiál je ke stažení zde: střelecký manuál