3. ročník piety za padlé při bitvě na Bílé hoře

Dne 5. listopadu 2017 proběhl již 3. ročník piety za padlé při bitvě na Bílé hoře.
Tato bitva proběhla v neděli 8. listopadu 1620 a zásadně ovlivnila historii Českého národa bezmála na 300 let.

Akce si klade za cíle:

  1.  vzpomínka na padlé nejen během této bitvy
  2. upozornit na nesmyslnost válek a jejich oběti
  3. přiblížit naši historii široké veřejnosti.

Pietní akt se uskutečnil u mohyly na Bílé hoře. Pieta byla zahájena proslovem. Po uctění padlých po minutě ticha, byly položeny věnce a zapáleny svíce.
Před a po pietním aktu proběhla ukázka výzbroje a výstroje vojáků z období třicetileté války.

Akce byla pořádaná pod hlavičkou spolků vojenské historie:

Akce se uskutečnila ve vlastní režii těchto skupin, i přes každoroční snahu oslovit v tomto směru město i státní organizace.