Projekt Wallhausen redivivus

Co je projekt Wallhausen redivivus

Téma třicetileté války bylo vedle husitství jedním z nejatraktivnějších již v době vzniku prvních skupin historického šermu na našem území. Snad tomu tak bylo kvůli fatalitě bělohorské bitvy nebo velké osobnosti Valdštejnově, jistě však díky popularitě Dumasových hrdinů. To do značné míry ovlivnilo ztvárnění této doby jak na malých podiích skupinových vystoupení, tak při větších inscenacích takzvaných bitev, kde nechybělo nadšení, vtip a kreativita. Jak ale ukázal čas, poněkud jsme … Více »

Vojenští teoretikové první poloviny 17. století

Úvodem našeho projektu představme alespoň krátce několik osobností, které se na holandské vojenské reformě podílely a nebo ji aplikovaly ve svých teoretických spisech. Mezi vojáky, spisovatele a umělce, kteří v první polovině 17. století publikovali své práce o soudobém vojenství, můžeme počítat poměrně velkou množství autorů z mnoha evropských zemí. Stěžejní pro nás bude Johann Jacobi von Wallhausen – jeho předchůdce ovšem opomenout nemůžeme. Mořic Oranžský a jeho bratranci Vilém … Více »

Střelecký manuál

Následující studie představuje první „manuál“ vzešlý z Projektu Wallhausen redivivus. Čtenáři v něm budou seznámeni s výcvikem mušketýrů – a to tak, jak ho popsal Johann Jacobi von Wallhausen ve svém díle Kriegskunst zu Fuss, tedy Válečném umění pro pěchotu. Způsob střelby na současných bitvách či jiných historických akcích, které představují návštěvníkům období třicetileté války, je totiž ve většině případů poněkud odlišný od střelby, která byla používána v armádách 17. … Více »