Sinister

Toto seskupení fungující na české šermířské scéně již od roku 1994 si svojí kvalitou a originalitou si získalo stálé místo mezi šermířskými skupinami v celé republice, o čemž svědčí i hojná účast na akcích konaných od jihočeské Plzně, přes gotickou bitvu u Zbořeného Kostelce ve středních Čechách, podkrkonošské „řádění“ na hradě Pecka, až po renesanční Slavkov na Moravě.

Je velmi potěšitelné a povzbuzující, že naši skupinu tvoří lidi ve věku od 18 do 55 let, což dokazuje fakt, že je to koníček vskutku bez věkového omezení. Všechno totiž záleží jen a jen na tom, zda se člověk cítí skutečně mlád duchem. Historický šerm a tanec nejsou jen výsadou křepkých mladíků a šikovných holek, ale je to hlavně, dá-li se to tak říci, určitá životní filozofie a koníček udržující si svůj stálý okruh příznivců, (kterých v naší republice a vlastně v celé Evropě není zas tak málo) a která vzkvétá v každém věku. Kromě toho si kolem toho všeho užíváme spoustu legrace a zábavy a to se prostě nedá ničím nahradit. To je taky jeden z hlavních důvodů proč to děláme, proč existujeme a vystupujeme.

Web skupiny