Svobodní Páni z Nymburka

Svobodní Páni z Nymburka existují od roku 1997 a působí zejména v širokém okolí města Nymburka. Od roku 2000 je skupina registrována u ministerstva vnitra jako občanské sdružení.

Jsme společenství lidí různého věku, kteří se ve svém volném čase rádi zabývají historií v mnoha podobách. Věnujeme se historickému a scénickému šermu, divadlu, tanci a zejména střelbě z palných zbraní. Účinkujeme nejen ve vlastních vystoupeních, ale spolupracujeme i s několika sdruženími podobného zaměření. Dále se účastníme různých setkání, vystoupení a dalších programů.

Naší snahou je nejen poučné přiblížení vybraných historických období současnému divákovi, ale i pobavení nás samotným.

Zabýváme se zejména šermem, životem a vším okolo období třicetileté války v Čechách. Někteří z nás pak i druhou polovinou 15. století v Čechách a západní Evropě a v neposlední řadě i první polovinou 14. století v Čechách a okrajově i dalšími obdobími.

Organizujeme i vlastní akce a to jak pro ostatní šermířská společenství, tak pro širokou veřejnost. Mezi nejvýznamnější patří uspořádání smyšlených pohádkově středověkých podívaných pro diváky v městě Milovicích v letech 2005, 2006 a 2007 a v obci Levínské Olešnici v roce 2009. Těchto akcí se zúčastnilo obvykle více než 900 diváků a kolem 100 účinkujících.

 

Svobodní Páni z Nymburka jsou členy Regimentu zemské hotovosti od roku 2008 a tvoří, i když početně slabší, tak hlasitostí rozhodně významnou část tohoto sdružení. Pod svým jménem zaštiťují i několik jednotlivců bez domovské skupiny.